Avenida da Praia, 108-B, 15142 Arteixo (A Coruña)
981 758 519